Ensto arbejder med:

 

Service, vedligeholdelse og reparation af central- og mobilsug anlæg til affaldshåndtering samt finansiering af nye anlæg

Affaldshåndtering ses som én af fremtidens store udfordringer.


Ensto ser affaldshåndtering som én af fremtidens store udfordringer, og sugeanlæg er én måde at løse nogle af de problemer, der er forbundet med opbevaring og bortskaffelse af husholdningsaffald. Overtagelsen af samtlige sugeanlæg fra R98 incl. den tilhørende serviceorganisation i 2009 er et godt udgangspunkt for at udvikle dette forretningsområde. Selskabet har den fornødne soliditet og erfaring til at medvirke til gode solide løsninger. Løsninger til gavn for både brugere, kommune og samfundet.

Ensto tror på bl.a. suge-anlæg som en meget vigtig brik i den samlede løsning af affaldshåndtering i byerne. Konceptet “sugeanlæg” skal i fremtiden sikres bedre rammer gennem attraktive finansieringsmuligheder og gennem en professionalisering af servicen af anlæggene samt produktudvikling af selve anlæggene. Ensto har i dag ansvaret for over 300 tanke og den mest erfarne serviceorganisation indenfor mobilsug i Danmark.